29/10/2014: ECOCOOK® la Certificació Internacional Restaurant Sostenible a la EPFL

Presentem la Certificació Internacional Restaurant Sostenible i el seu Sistema de Gestió de la Sostenibilitat ECOCOOK®, a la inauguració del Centre Integratiu Aliments i Nutrició, a l’ Escola Politècnica Federal de Lausanne. ECOCOOK® es l’única eina i certificat, destinats a la restauració, que permet optimitzar el rendiment global, reduir costos, i reconèixer les pràctiques sostenibles a tots els nivells operacionals i de gestió, i entre tots els interlocutors.